कोभिड-१९ संक्रमित बिरामीलाई घरमै आइसोलेसनमा राख्नुपरे ध्यान दिनु पर्ने कुरा (NP)

सरकारी निर्देशनले जेसुकै भनेपनि कोभिड-१९ संक्रमित बिरामीलाई घरमै आइसोलेसनमा राख्नु उचित उपाय होइन । कोभिड-१९ संक्रमित सबै बिरामीलाई चिकित्सकको निरीक्षणमा राख्नुपर्छ ।

कोभिड-१९ संक्रमितहरूको आइसोलेसन सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड, २०७७ अनुसार लक्षण नदेखिएका वा सामान्य लक्षण मात्रै देखिएका व्यक्तिलाई मात्र घरमै आसइसोलेसनमा राख्नसकिने व्यवस्था छ । अर्को विकल्प उपलब्ध नहुँदा मात्रै यो व्यवस्था उपयोगी हुन्छ।

घरमै आइसोलेसनको जोखिमका वावजुद कतिपय ठाउँमा आइसोलेसन केन्द्र र अस्पतालमा बेडको संख्या अपुग हुनाले कोभिड-१९ का बिरामीहरू आफ्नो बासस्थानमै आइसोलेसनमा बस्न बाध्य छन् । यहाँ दिइएका सुझावले घरमै आइसोलेसन गर्दा बिरामी, परिवारका सदस्य र हेरचाह गर्ने अन्य सबैलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गर्नेछ।

Download this resource here (.pdf - 1.13 MB)

Uploaded by Tripty on August 10, 2020