Should I be tested for COVID-19 (NP)

समयमै गरिएको पीसीआर टेस्टले कोभिड-१९को संक्रमण फैलनबाट रोक्नुका साथै यसबाट हुन सक्ने जटिलता र मृत्युलाई घटाउने मौका प्रदान गर्दछ। तर, टेस्ट गराउन चाहने सबैको टेस्ट गर्न व्यवहारिक र सम्भव नहुन सक्दछ। आफूमा देखिएका लक्षण, तथा लक्षण देखिएका अरु व्यक्तिसँगको सम्पर्क र कुन ठाउँमा यात्रा गर्नुभएको थियो भन्ने कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर तपाईंले आफ्नो परीक्षण गर्नुपर्ने वा नपर्ने आकलन गर्नसक्नुहुन्छ।

Download this resource here (.pdf - 470.12 KB)

Uploaded by Tripty on August 22, 2020