Social Distancing | सामाजिक दुरी PSA

यस अडियोले कोरोनाभाईरस प्रकोपको यस समयमा ब्यक्तिगत तथा सामाजिक दुरी किन महत्वपूर्ण छ र हामीले सामाजिक दुरी कायम गर्दा कोरोनाभाईरसको फैलावटलाई रोक्न तथा अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कसरी मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा बताईएको छ ।

Download this resource here (.mp3 - 3.72 MB)

Uploaded by Tripty on September 8, 2020