Six Key Messages NP

कोभिड-१९ संक्रमणबाट आफू बचौँ र अरुलाई पनि बचाऔँ

  1. भिडभाडमा नजाऔँ
  2. मास्कको प्रयोग गरौँ
  3. नियमित रूपमा हात धोऔँ 
  4. कम्तिमा २ मिटरको दूरी कायम गरौँ
  5. परिवारका ज्येष्ठ सदस्य तथा गम्भीर खालका विरामीको विशेष सुरक्षा गरौँ
  6. कोभिड संक्रमणको लक्षणमा ध्यान पुर्याऔँ

Download this resource here (.pdf - 869.74 KB)

Uploaded by Tripty on September 8, 2020