Tharu, Maithili, Bhojpuri - Key Preventive Messages

आफू र अरूलाई कोभिड-१९ को संक्रमणबाट जोगाउन अपनाउनु पर्ने छ उपायहरू हामीले विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद गरेका छौं।

नेपाली, डँगौरा थारु भासा, मैथिली, सप्तरीया थारु भाषा, भोजपुरी

Download this resource here (.pdf - 940.04 KB)

Uploaded by Tripty on October 7, 2020