A Handbook on COVID-19 Antigen Testing for Community Testing Service Providers (NP)

COVID-19 एन्टिजेन परीक्षण : सामुदायिक परीक्षण सेवा प्रदायकहरूकोलागि हातेपुस्तिका 

धेरै देशहरूमा एन्टिजेन परीक्षणलाई घरमा गरिने परीक्षणको रूपमा व्यापक प्रयोग गरिन्छ, यस किसीमको परिक्षण स्वास्थ्यकर्मीहरूले  आधारभूत तालिम लिएर गर्न सक्नेछन् । यो पुस्तिका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सीमित श्रोत र साधनमा परीक्षण कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर सहयोग पुर्‍याउन सम्बदित विषयका बैज्ञानिक स्वयम्सेवकहरू द्वारा लेखिएको हो। यहाँ उल्लेखित सबै प्रक्रियाहरु राष्ट्रिय निर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु अनुसार निर्धारण गरिएका छन्। यस SOP स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पौष २०७७ मा जारी गरेको सामुदायिक स्तरमा एन्टीजेन परीक्षणको प्रोटोकलमा आधारित छ।

Download this resource here (.pdf - 735.2 KB)

Uploaded by admin on June 10, 2021